לדף הבית
אודות / צרו קשר קישורים מידע חזותי מקורות קדומים השיטה הצפונית השיטה הדרומית

מקום בית המקדש בהר הבית - השיטה המרכזית

  על פי שיטה זו, קודש הקודשים שכן במקום כיפת הסלע הנקרא בפי הערבים "אל סקרא".  
זו המסורת המקובלת על ידי רוב הציבור, רבנים ואנשי מחקר.
השערה זו  נשענת על נתונים פיזיים : זו  פסגת  המתחם  הנמצאת במרכז. גם המקדש וקודש הקודשים היו  בראש המשטח של הר הבית. עצם קידוש המקום על ידי המוסלמים  מעיד כי מקום זה היה קדוש בעבר, וסביר להניח שזה מקום המקדש.
דבריו של  הרדב"ז  מהמאה ה16 - "תחת הכיפה, שם אבן השתיה הנקרא אצלם אל סכרא, בלי ספק" מחזקים  סברא זו. אולם תשובתו של הרב"ז רצופה תמיהות ושאלות. ראה:
שגיב, טוביה. (תשס"ג). הכניסה להר הבית על פי תשובת הרדב"ז. תחומין, כ"ג, 517-543
התומכים  בשיטה זו הם:
•  הרב  זלמן קורן,  ראו ספריו: "חצרות בית ה'" (ראו למטה - קישורים למקורות) ו- "ועשו לי מקדש"
•  לין ריטמאייר,  ראו מאמרו: "Locating the original Temple Mount"
•  על פי דעתו של צארלס וורן בית המקדש שכן מעט דרומה מכיפת הסלע.
•  על פי דעה אחרת כיפת הסלע היא מקום המזבח כך שקודש הקודשים נמצא על המדרון הפונה לעמק עושי
    הגבינה. דעה זו הועלתה על ידי דלמן ועל ידי הרב שלמה גורן.
 
קישורים למקורות:
•  קורן, זלמן מנחם (1977, תשל"ז). חצרות בית ה': קביעת גבולות הר הבית החיל והעזרות מתוך: דעת, לימודי
    יהדות ורוח, מכללת הרצוג, גוש-עציון
•  שיעורים. מתוך: ת"ת כנגד כולם
•  שגיב, טוביה. (תשנ"ד). המקדש נתון בדרום. תחומין, י"ד, 437-438
 
 
בית המקדש איכה?  איתור מקום קודש הקודשים בהר הבית
Shira Reshef - Website Building & Seo   שירה רשף - עיצוב, בנייה וקידום אתרים